Verkkokatkos 1.4. klo 15-16

Telia tekee Internet-liittymän huoltotyön 1.4. klo 15-16, mistä aiheutuu verkkokatkos POKEn tietoverkossa. Katkon aikana Wilma-palvelu ja koulun sisäverkon palvelut (ProEconomica ja Populus) ovat pois käytöstä. Peda.net ja Office 365 toimivat normaalisti.

Muutokset näihin tietoihin mahdollisia.

POKEn IT-tiimi

Maatilojen lisätyövoiman tarve lisääntyy koronatilanteen vuoksi. Maatilayrittäjille tarjotaan nyt apua yhdessä luonnonvara-alan oppilaitosten ja maatalousylioppilaiden kanssa. Alan ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopisto mahdollistavat maatiloilla työskentelyn sisällyttämistä opintoihin. Opiskelijoille järjestely tuo mahdollisuuden jatkaa opintoja poikkeustilanteessa. Vastavalmistuneet saavat mahdollisuuden työllistyä alalla.

–  Elintarvikeala on yhteiskunnan kriittinen ala ja sen toiminta on turvattava kaikissa tilanteissa. Koska huoli ulkopuolisen työvoiman saannista alkutuotannon yrityksiin ja maatiloille on nyt suurta, on opiskelijoiden apu maatiloilla ja maatilayrityksissä ensiarvoisen tärkeää, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– On hienoa, että oppilaitokset ja opiskelijat ovat olleet tässä liikkeellä ja lähteneet etsimään ratkaisuja akuuttiin tilanteeseen. Nyt tarvitaan luovuutta ja joustavia malleja, opiskelijoiden turvallisuudesta samalla huolehtien. Kaikki voittavat, kun opiskelijat voivat kartuttaa osaamista maatiloilla ja samalla auttaa elintarviketuotantoa poikkeustilanteessa, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Huoli maatilayrittäjien jaksamisesta on yhteinen

Huoli maatilayrittäjien jaksamisesta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa on saanut maatalousalan toimijat etsimään ratkaisua tilanteeseen. Huomattava osa maatilayrittäjistä kuuluu riskiryhmään.

– Yksittäiselle maatalousyrittäjälle oma tai työntekijän sairastuminen voi merkitä työkuorman huomattavaa lisäystä tai jopa maatilan toimintakyvyn lamaantumista. Tätä tilannetta kukaan ei halua. Siksi teemme laaja-alaisesti yhteistyötä, jotta tarvittava työvoima voidaan varmistaa. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden terveys ja koronan aiheuttamat rajoitukset tietysti huomioiden, ministeri Leppä painottaa.

–  Kriisi muistuttaa meitä kaikkia tärkeistä perusarvoista ja ruuantuotannon välttämättömyydestä. Tarjoamalla työvoimaa haluamme tukea viljelijöiden jaksamista ja olla mukana turvaamassa ruuantuotannon toimivuus koronaepidemian aikana, viljelijää ei jätetä, painottaa maatalousylioppilaiden ainejärjestö Sampsa ry:n puheenjohtaja Katariina Latva.

Töitäsuomesta.fi -palvelu toimii yhteisenä alustana

Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta on mahdollista ilmoittautua avun antajaksi ja saada lisätyövoimaa paitsi maatiloille myös hevostiloille ja puutarha- ja viheralalle. Lisätyövoimaa tarjotaan kahdella tasolla: osana opintoja tehtävää työtä tai rahakorvausta vastaan. Avun aikana on toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Apua tarjoavat yli 18 vuotta täyttäneet opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat jättää yhteystietonsa palveluun perjantai-iltapäivästä 20.3. lähtien. Apua tarvitsevat maatilayrittäjät ja hevosalan yrittäjät sekä puutarha- ja viheralan yrittäjät voivat hakea auttavia käsiä töitäsuomesta.fi -palvelusta 24.3. alkaen. Yrittäjät voivat myös olla suoraan yhteydessä oman alueensa oppilaitoksiin. Myös maatalousylioppilaiden omistama Tähkä-osuuskunta välittää lisätyövoimaa. Yhteystiedot on koottu tämän tiedotteen liitteeksi.

Opiskelijoiden työskentely toteutetaan osana opetustoimintaa silloin kun se sovitaan suoritettavaksi harjoitteluna, oppisopimuksena tai koulutussopimuksena. Tästä vastaa kukin opiskelija ja oppilaitos itse. Mikäli työskentelyä ei ole sovittu osana opiskelua, on kyse työsuhteisesta toiminnasta, jolloin vastuut ja velvoitteet ovat työnantajalla ja työntekijällä.

Valtioneuvosto on 17.3.2020 suosittanut, että työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työharjoittelua sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut koulutuksen järjestäjille ohjeita työelämässä oppimisen toteuttamisesta poikkeusoloissa (https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen).

Lomituspalvelut voivat tarvittaessa hankkia edellä mainitun palvelun kautta lisätyövoimaa silloin, kun opiskelijan ammattitaito on riittävä lomitustyöhön. Tällöin kyse on työsuhteisesta toiminnasta.

Yhteistyössä ovat luonnonvara-alan ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, maatalousylioppilaiden ainejärjestö Sampsa ry ja maatalousylioppilaiden omistama Tähkä osuuskunta, Agronomiliitto, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

MTK:n perustama Töitäsuomesta.fi -palvelun jatko kehittyy tällä hetkellä yhteistyössä MTK:n, Coreorientin, PTT:n, Suomen Kylät ry:n ja ProAgrian kanssa Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn valtakunnallisella tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella.

Lisätietoja

koulutusjohtaja Pekka Janhonen, Poke, Luonnonvara-alan rehtorit ry, p.  040 054 2031, etunimi.sukunimi@poke.fi

 

Koronavirustilanne vaikuttaa POKEn opiskelijavalintoihin sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa.  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto noudattaa valtakunnallisia määräyksiä ja ohjeistuksia sekä yhteishaussa Opetushallituksen ohjeita.  

Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin tulee muutoksia. Yhteishaussa kokeet peruutetaan. Jatkuvassa haussa soveltuvuusarvioinnin toteutusta muutetaan.  

Muutoksista tiedotetaan hakijoille sähköpostitse ja oppilaitoksen kotisivuilla. 

Yhteishaku 2020 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe perutaan kevään 2020 yhteishaussa 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto peruu kevään 2020 yhteishaussa pääsy- ja soveltuvuuskokeet kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa koronavirustilanteen vuoksi. 

Yhteishaussa näihin tutkintoihin hakeneiden valinnat tehdään asetuksen mukaisessa pistesijajärjestyksessä. Arvosanatiedot otetaan peruskoulun päättötodistuksesta.  Tarkemmin pisteytyksestä kerrotaan Opintopolussa. 

Perumisesta lähetetään tieto hakijoille hakulomakkeessa annettuun sähköpostiin. 

Lisätiedot

opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi
puh. 040 0956 831 

Oppimisvalmiuskoe 

Opetushallituksen ilmoituksen mukaan Oppimisvalmiuskoetta ei järjestetä keväällä 2020. Koe on tarkoitettu harkintaan perustuvan valinnan tueksi. Oppimisvalmiuskokeeseen olisivat osallistuneet yhteishaussa harkinnanvaraisessa valinnassa hakeneet.  

Oppilaitos päättää harkintaan perustuvan valinnan käytöstä hakijoilta saatujen asiakirjojen perusteella.  

Hakijoille lähetetään tieto asiasta sähköpostitse.  

Lisätiedot

opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi
puh. 040 0956831 

Kielikoe  

Opetuskielen eli suomen kielen taidon selvittämiseksi ei järjestetä yhteistä kielikoetta. Selvitämme mahdollisuuksia kielitaidon yksilöllisiin testausmahdollisuuksiin. Tiedotamme kielikokeeseen kutsuttavia tilanteesta.  

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa 5.8.2020 alkavaan koulutukseen hakeneiden soveltuvuusarviointi muuttuu koronavirustilanteen vuoksi. Soveltuvuusarvioinnit toteutetaan suunnitellusti toukokuussa. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti vain sähköpostilla viikolla 18 soveltuvuusarvioinnin henkilökohtainen ajankohta ja kesto, toteutustapa ja toimintaohjeet.  

Lisätiedot  

kasvatus- ja ohjausala
opinto-ohjaaja Vesa Villanen
uh. 0400 125 562 

Sosiaali- ja terveysala
opinto-ohjaaja Pirkko Pinola
puh. 040 567 320
 

Korona-tilanteen vuoksi työsuhteisiin, työnteon mahdollisuuksiin ja oppisopimukseen voi tulla muutoksia. Selvitämme tilanteita yhdessä ja ratkaisemme työsuhteen muutosten johdosta tulevia oppisopimusmuutoksia voimassa olevan lainsäädännön ja poikkeustilan johdosta tulleiden ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Koska tilanne on tullut äkillisesti jokaisen meidän arkeemme, valtakunnalliset ohjeet päivittyvät ja tarkentuvat tilanteen edetessä.

OKM on laatimassa koronavirustilanteessa koulutuksenjärjestäjille ohjeen menettelytapoihin koulutus- ja oppisopimuksiin tulevissa muutostilanteissa. Ohjeistus saadaan lähipäivien aikana käyttöömme.

Lisätietoa ja toimintaohjeita poikkeustilaan, työsopimuksiin ja niiden muutostilanteisiin löytyy mm.

Mikäli oppisopimukseesi on tulossa muutoksia tai sinulla on kysyttävää oppisopimusasioihin liittyen, olethan yhteydessä oppisopimuksesi vastuuhenkilöön (yhteystiedot oppisopimuksessa etusivulla). Kaikki yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.

Toivomme kaikille voimia haastavaan tilanteeseen. Yhdessä tästä selvitään!

 

 

Opiskeluterveydenhuolto

Opinahjo

Terveydenhoitaja Tuula Nykäsen vastaanotto syyslukukaudella 2020 ma-pe Opinahjossa (ei siis terveyskeskuksessa).

Piilola

 • Vastaanottopaikkana toimi keväällä 2020 Äänekosken lukio. Syyslukukauden vastaanottopaikka selviää kesän aikana.
 • Vastaanotolle tullaan vain ajanvarauksella, joka tehdään puhelimitse.

Aamuvastaanotto toimii toistaiseksi vain puhelimitse

 • maanantaisin klo 9-11 ja ti -pe klo 8-10.
 • 020 632 2659 (Piilolan yksikkö)
 • 020 632 2730 (Opinahjon yksikkö)
 • 020 632 2588 (lukio)

Terveystarkastukset ja koululääkärin vastaanotot toimivat toistaiseksi normaalisti mutta vastaanotolle tullaan vain terveenä.

Jos sairastut

Koronan vuoksi THL on ohjeistanut ihmisiä olemaan lievilläkin flunssan oireilla pois työharjoittelusta ja koulusta.

Mikäli sairastut flunssan oireisiin työharjoittelun aikana ota ensisijaisesti yhteyttä ryhmävastaavaan. Työharjoitteluun voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen. Mikäli työharjoittelu on terveydenhuollon yksiköissä tai vanhuspalveluissa, oireettomia päiviä tulee olla kaksi.

Hoitaja voi kirjoittaa puhelimitse sairauslomaa 1-5 päivää ylähengitystieinfektioihin mutta lähtökohtaisesti opiskelijan tulee sopia työharjoittelusta poissaolo ryhmänohjaajan ja työharjoittelupaikan kanssa.

Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa. Voit myös varata ajan terveyskeskukseen, josta sinut ohjataan tarvittaessa koronavirustestiin.

Käsi- ja yskimishygienista huolehtiminen on tärkeää, kättelyä tulee välttää ja pitää riittävää etäisyyttä muihin henkilöihin.

Poke peruuttaa lyhytkestoiset korttikoulutukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Työvoimapalveluiden lyhytkestoiset korttikoulutukset perutaan toukokuun loppuun asti ja kevään muut lyhytkestoiset korttikoulutukset perutaan huhtikuun loppuun asti.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Rauno Viiru, rauno.viiru@poke.fi, p. 040 7426 563

Ohjeita etätyöskentelyyn opiskelijoille ja opettajille

Opiskelijat, opettajat ja henkilöstö, teillä on mahdollisuus osallistua etätyöskentelyyn liittyvään Teams-keskusteluun joka arkipäivä! Teams-keskusteluryhmissä on paikalla vaihtelevasti IT-tukihenkilöitä, digitutoreita ja opettajia, joilta voi kysellä etäyhteyksiin liittyviä asioita ja kertoa ongelmatilanteista tai vain kuunnella keskustelua. Autamme ongelmatilanteissa ja annamme vinkkejä työnsujumiseen. Tule käymään paikalla seuraavina aikoina!

Klikkaa tästä liittyäksesi keskusteluun http://bit.ly/pokeiltatesti  klo 12-12.30

 • Mobiililaitteilla kokoukseen liittymiseen tarvitset Teams -sovelluksen, katso ohje siihen alla olevista linkeistä.

Ohjeita etäopiskeluun osallistumiseen opiskelijoille ja etäopiskelun järjestämiseen opettajille

 • Alla olevat Teams-ohjeet opettajille ja opiskelijoille pdf-muodossa tästä linkistä.
 • Katso Microsoftin Teams-ohje opiskelijalle. Ohjeessa on Teamsin käyttö internetselaimella sekä PC:n työpöytäsovelluksella. Ohjeessa on myös Teams-mobiilisovelluksen asennusohje
 • Kirjautumisohje POKEn tietojärjestelmiin täällä.
 • Käy päivittäin Wilmassa, sillä opettajat laittavat sen kautta viestejä liittyen opiskeluun. Asenna Wilma-sovellus puhelimeesi ohjesivun mukaisesti. Kirjautumisongelmissa ota yhteyttä opettajaasi.
 • Käy päivittäin Peda.netissä katsomassa opintomateriaaleja ja tehtäviä, joita opettajat julkaisevat käynnissä oleviin opintojaksoihin ja tutkinnon osiin. Muista kirjautua Peda.netiin omalla Peda.net tunnuksellasi. Pyydä tarvittaessa ohjeita opettajaltasi.
 • Käy päivittäin Office 365 -palvelussa. Opettajat laittavat Teams -verkkokokouskutsuja, jotka näkyvät  Office 365:ssä Teamsin ja Outlookin kalentereissa ja voit kalenterin kautta liittyä kokouksiin.
 • Asenna Office Mobile -sovellus Android -puhelimeesi niin voit katsella Powerpoint, Word ja Excel -tiedostoja puhelimella. Näin saat Pedanetissä jaetut opetusmateriaalit helposti auki.
 • Asenna Office 365 Pro Plus -sovelluspaketti kotitietokoneeseesi niin saat kaikki Office työkalut käyttöösi. Katso ohjesivu täältä. POKEn lisenssillä saat asentaa Office sovellukset 5 omaan laitteeseen.
 • Huom! Microsoft on tiedottanut että joillakin käyttäjillä Chrome internetselaimen versio 80 ei päästä Teams palveluun, vaan pyytää aina uudelleen kirjautumista. Jos sinulla tulee tämä tilanne vastaan, käytä Teamsin erillistä sovellusta tai käytä toista internetselainta kuten Mozilla Firefox selainta tai Windows 10:n Edge selainta. Applen laitteissa (iPhone, iPad, iMac) aina asenna erillinen Teams -sovellus.

Teams verkkokokoukset

Teams verkko-oppituntien aikana suositellaan kaikkien web-kameroiden pitämistä suljettuna. Teams verkkokokoukset vaativat internetyhteyden, jonka nopeuden tulee saavuttaa tietty taso (lähetys- ja latausnopeus eli Upload speed ja Download speed) seuraavan listan mukaisesti:

 • Teams äänipuhelussa tarvitaan nopeudeksi 30 kbps (lähetys- ja latausnopeus)
 • Teams äänipuhelussa, jossa on näytön jakaminen päällä, tarvitaan nopeudeksi 130 kbps (lähetys- ja latausnopeus)
 • Teams videopuhelu, jossa 360p resoluution web-kamera 30 kuvaa sekunnissa, tarvitsee nopeudeksi 500 kbps (lähetys- ja latausnopeus)
 • Teams videopuhelu, jossa HD 720p resoluution web-kamera 30 kuvaa sekunnissa, tarvitsee nopeudeksi 1,2 Mbps (lähetys- ja latausnopeus)
 • Teams videopuhelu, jossa HD 1080p resoluution web-kamera 30 kuvaa sekunnissa, tarvitsee nopeudeksi 1,5 Mbps (lähetys- ja latausnopeus)
 • Teams ryhmävideopuhelu missä kaikilla osallistujilla on web-kamera käytössä, tarvitaan kaikkien osallistujien nopeudeksi 500kbps (lähetysnopeus)/1Mbps (latausnopeus)
 • Teams ryhmävideopuhelu HD tason kuvanlaadulla missä kaikilla osallistujilla on web-kamera käytössä, tarvitaan kaikkien osallistujien nopeudeksi 1Mbps (lähetysnopeus)/2Mbps (latausnopeus)

Voit testata oman internetyhteytesi nopeuden mm. sivulla Speedtest.net

Kun selaat sivua alaspäin, löydät ohjevideoita ja ohjekuvia Teamsin käyttöön.

Pokella siirryttiin etäopetukseen maanantaina 16.maaliskuuta. Tämän hetken tiedon mukaan etäopetus jatkuu 13. huhtikuuta asti. Toimella halutaan estää koronaviruksen leviäminen. Pokella opiskelee noin 1500 tutkinto-opiskelijaa Äänekoskella, Viitasaarella, Saarijärvellä ja Laukaassa.

”Etäopetukseen siirtyminen oli vain ajan kysymys. Meillä ei ole tässä tilanteessa muuta vaihtoehtoa, koska viruksen leviäminen estetään parhaiten pysymällä pois ihmisjoukoista”, sanoo Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela.

Opettajat ovat ohjeistaneet opiskelijoitaan etäopetukseen ja työssäoppimisjaksoilla toimimiseen.

Opiskelijoiden ruokailua ei enää järjestetä ensi maanantaista 23. maaliskuuta alkaen.

Jouni Kurkelan mukaan etäopetukseen siirtyminen on varotoimi, eikä Poken henkilöstössä tai opiskelijoissa ole todettu koronavirusta.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 5891 677

POKEn henkilökunnan ryhmä on mukana Tanssit firman piikkiin -kilpailussa.

Televisionäkyvyyttä

Tanssit Firman Piikkiin nähdään Tanssin tähden -ohjelmasarjassa tiistaisin klo 20.30 alkaen ALFA TV:llä ja ohjelman uusinnat ovat perjantaisin klo 21.00. Tanssit Firman Piikkiin finaali on Tanssin tähden -gaalassa, joka esitetään televisiossa 31.3.

Finaalijoukkueet ovat:
1. Kustaankartano
2. Työterveyslaitos
3. Pohjoisen Kski-Suomen ammattiopisto POKE
4. Santa Claus Holiday Village

Harjoituksia kevään aikana

POKEn joukkue on harjoitellut kevään aikana tanssiharjoituksissa ammattitanssinopettajien johdolla kahta perustanssilajia eli fuskua ja foksia. Harjoituksissa Kartano Kievarilla Äänekosken Hietamalla sekä POKEn omissa tiloissa askeleet ovat sujuneet iloisella mielellä ja yhteisellä hyvällä meiningillä. Tanssinopettajina toimivat Riitta ja Lauri Pitkänen.

 

Tanssit firman piikkiin -kilpailu

POKEn suosituimpia aloja olivat yhteishaussa logistiikka- ja metsäala

Myös Laukaassa uutena alkavat sähköasentajan ja lähihoitajan koulutukset kiinnostivat.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoon haki tämän kevään yhteishaussa hieman vajaa 600 nuorta, joista ensisijaisia hakijoita oli noin 300. Määrä on suunnilleen sama kuin viitenä viime vuonna. Tiedot ovat Opetushallituksen ennakkotietoja, ja luvut tarkentuvat vielä. Yhteishaku loppuu huomenna tiistaina 10. maaliskuuta.

Ensisijaisuus tarkoittaa kohdetta, jonka hakija on ilmoittanut ykköstoiveekseen koulutuspaikaksi. Kaikkiaan hakija pystyi hakemaan enintään viiteen hakukohteeseen. Suurin osa Poken ensisijaiseksi valinneista pääsee opiskelemaan Pokelle.

Tänä keväänä suosituimpia aloja olivat viime vuoden tapaan logistiikka-, metsä- ja hiusala. Myös sähköalan suosio kasvoi. Poke käynnistää syksyllä uusina aloina Laukaassa sähköasentajan ja lähihoitajan koulutukset. Ne olivat myös suosittuja kohteita yhteishaussa. Kiinnostus lähihoitajan koulutukseen on valtakunnallisesti laskussa, mutta Laukaan uusi koulutus lisäsi sen suosiota Pokella. Lähihoitajan koulutus oli suosittu myös Äänekoskella. Myös Prosessiteollisuuden perustutkinto kiinnosti hakijoita viime vuoden tapaan, mikä kertoo Äänekosken biotuotetehtaan vaikutuksesta. Prosessiteollisuuden perustutkintoa voi opiskella Keski-Suomessa ainoastaan Pokella Äänekoskella.

Yhteishaku on peruskoulun päättävien hakeutumisväylä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformin mukana tuoma jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Perustutkintojen lisäksi jatkuvan haun kautta haetaan oppisopimuksen, työvoimakoulutuksen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen paikat.

 • Yhteishaussa meille tulee noin puolet tutkintojen suorittajista. Loput hakeutuvat jatkuvan haun kautta perus- ja muihin tutkintoihin, sanoo Kurkela.

Pokella oli yhteishaussa 16 perustutkintoa oppilaitoksen eri toimipisteissä Äänekoskella Piilolan ja Opinahjon toimipisteissä, Saarijärvellä, Viitasaarella sekä Laukaassa.

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6. Opiskelijaksi valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 25.6. Opetushallitus lähettää sähköisen tuloskirjeen ja paikan vastaanottamislinkin hakijalle. Poke lähettää valintakirjeet sähköisesti siihen luvan antaneille ja muille kirjeitse. Luvan antaneiden valittujen nimet julkaistaan nettisivuilla.

Lisätietoja

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
p. 040 5891 677

Kaksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kokkiopiskelijaa on karanteenissa Pohjois-Italiassa

Kaksi täysi-ikäistä Poken kokkiopiskelijaa on karanteenissa Pohjois-Italiassa. Opiskelijat lähtivät helmikuussa Erasmus + -hankkeen kautta työssäoppimaan ravintolaan Bergamoon Lombardiaan. Oppilaitos on jatkuvassa yhteydessä opiskelijoihin ja valmis lennättämään heidät kotiin

Kun alueella alkoi olla korona-virustapauksia, opiskelijoihin oltiin yhteydessä ja keskusteltiin tilanteesta. Heille ehdotettiin palaamista kotiin. Poke oli ja on edelleen valmis maksamaan heidän kotimatkansa. Opiskelijat kuitenkin halusivat jäädä, sanoo Poken johtaja Jouni Kurkela.

Opiskelijoiden työssäoppimisjakso jatkuu toukokuun alkuun asti. Tällä hetkellä ei tiedetä, koska opiskelijat pääsevät tai haluavat tulla Suomeen. Opettaja on yhteydessä opiskelijoihin jatkuvasti ja seuraa tilannetta. Tällä hetkellä ulkomailla ei ole muita Poken opiskelijoita.

Pokella on päätetty, että kaikki henkilökunnan ja opiskelijoiden ulkomaanmatkat on peruttu toistaiseksi. Opiskelijoita oli lähdössä ulkomaille työssäoppimaan maaliskuussa, mutta heidän matkansa on peruttu toistaiseksi.

Teimme tämän päätöksen, koska tilanteet muuttuvat niin nopeasti, eikä kukaan voi tietää, missä maassa virus leviää seuraavaksi, sanoo Kurkela.

Pokella seurataan THL:n ja viranomaisten ohjeita ja jos oppilaitokseen tulee tartunta, siihen pystytään reagoimaan nopeasti. Opiskelijoille, heidän huoltajilleen ja henkilökunnalle on tiedotettu asiasta ja ohjeistettu toimimaan, jos tulee oireita.

Lisätietoja

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela
p. 040 5891 677