Onnistu verkkokaupassa 11.10. ja 23.10.2023 klo 9.00 – 15.00

Paikka: POKE Työelämäpalvelut, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

Haluatko perustaa verkkokaupan tai kehittää jo olemassa olevaa kauppaasi?

Tule mukaan verkkokauppakurssille, jossa käsitellään verkkokaupan suunnitteluun, perustamiseen, ylläpitoon, sekä myynnin kehittämiseen liittyvät oleelliset ja tärkeät asiat. Opit välttämään yleisimmät sudenkuopat verkkokauppaa perustaessa, saat hyvän ymmärryksen verkkokaupasta, sekä niistä osa-alueista mitä menestyvän verkkokaupan pyörittämiseen kuuluu.

Kouluttajana toimii Jaakko Suvanto, jolla on 18 vuoden kokemus verkkokaupasta, sekä kauppojen toteuttajana, että verkkokauppiaana. Vahvuutena hänellä on laaja ymmärrys verkkokaupasta ja sen eri osa-alueista.

Kohderyhmä

Verkkokaupasta kiinnostuneet, verkkokauppa-alalle työllistymistä suunnittelevat, verkkokauppaa perustamassa olevat, olemassa olevan verkkokaupan vastaavat.

Sisältö ja toteutus

Perusteet verkkokaupasta, verkkokaupan suunnittelu ja perustaminen, eri alustat ja niiden eroavaisuudet, verkkokaupan markkinointi ja myynnin kehittäminen.

Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä lähiopetuksena Äänekosken Piilolantiellä klo 9–15

Hinta

Poken opiskelijoille, joille koulutus kuuluu opintoihin maksuton, muille 230 € (sis. alv 24%)

Kesto ja laajuus

Kaksi päivää, 12 h

Ilmoittautumiset sähköisesti täältä.

Lisätietoja antaa:
Hytönen Reijo
reijo.hytonen@poke.fi
040 910 6409

Kotiväenillat Poken yksiköissä

Ilmoittautuminen maanantaihin 25.9. mennessä.

Äänekoski Piilola, tiistaina 26.9.2023 klo 17.30

  • Piilolantie 17, Äänekoski. Aloitamme klo 17.30 alkaen kahvilla opiskelijaruokalassa ja sen jälkeen kokoontuminen oman alan luokkaan.
  • Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

Äänekoski Opinahjo, keskiviikkona 27.9.2023 klo 17.30

  • Opinahjontie 1, Äänekoski. Aloitamme kotiväenillan klo 17.30 kahveilla opiskelijaruokalassa, jonka jälkeen siirrytään omiin luokkatiloihin.
  • Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

Viitasaari, torstaina 28.9.2023 klo 17.30

  • Teollisuustie 12–14, 44500 Viitasaari. Kokoontuminen Sakki-rakennuksen aulassa, jossa kahvitus ja tämän jälkeen siirrytään omiin luokkiin/työsaleihin.
  • Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

Laukaa, tiistaina 3.10.2023 klo 17.30

  • Koulunmäen koulukeskus (Lukion rakennus), Saralinnantie 3, 41340 Laukaa. Aloitamme illan klo 17.30 alkaen kahvilla ruokalassa ja sen jälkeen kokoontuminen oman alan luokkaan/työsaliin.
  • Ilmoittaudu tämän linkin kautta.

Saarijärvi, torstaina 12.10.2023 klo 17.30

  • Kahvit ruokala Tähkässä klo 17.30, Poken päärakennuksessa, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala. Yhteinen tilaisuus päärakennuksen luokassa 12 klo 18.00 alkaen, jonka jälkeen kokoonnutaan luokittain keskustelemaan ajankohtaisista asioista ryhmien vastuuopettajan kanssa. Huoltajilla on mahdollisuus tutustua asuntolaan ja oppilaitoksen tiloihin.
  • Opiskelijat saavat ilmoittautumislinkin Wilman kautta. Voit ilmoittautua myös tästä.

Poke käynnistää 2,5 vuotta kestävän WindSoLab-hankkeen, jossa rakennetaan osaamiskeskittymä tuulivoima- ja aurinkopaneeliratkaisuiden asennukseen, huoltoon ja kunnossapitoon. Keski-Suomen liitto on myöntänyt osarahoituksen hankkeelle Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF:stä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 350 000 euroa, ja se on suurin hanke Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän historiassa.

-Hienoa, että saimme rahoituksen tähän tulevaisuuteen suuntaavaan hankkeeseen, joka on suurin hanke kuntayhtymän historiassa. Tämä on myös tärkeä asia koko Keski-Suomelle. Toiminta-alueemme kunnilta ja yrityksiltä tuli toive, että kehittäisimme tuulivoima- ja aurinkoenergian infraan liittyvää koulutusta, ja halusimme vastata toiveeseen. Tavoitteenamme on, että Pokesta tulee tuuli- ja aurinkoenergian osaamisen ja ammatillisen koulutuksen toteuttamisen näkökulmasta yksi Suomen parhaista, sanoo kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela.

Hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen hiilineutraalin energiatuotannon huoltotoimien ja kunnossapidon osaamiskeskittymä, joka palvelee koko Keski-Suomen aluetta ja yritysten tarpeita. Laitteistohankintojen kautta on tavoitteena laajentaa Poken oppimisympäristöjä vastamaan alueen yritysten tarpeita. Uusiutuvien energioiden oppimisympäristöllä pyritään parantamaan erilaisia osaamistarpeita tutkinnon osista kokonaisiin tutkintoihin ja oppisopimuskoulutukseen.

Oppimisympäristö mahdollistaa myös yritysten osaamisen kehittymisen. Lisäksi on tarkoitus kehittää

tutkinnon rajat ylittävää yhteistyötä sähköautomaation sekä kone- ja tuotantotekniikan kunnossapidon välillä. Tavoitteena on löytää toimivat mallit ja yhteistyötavat yritysten kanssa, joilla on korkeat vaatimukset sekä turvallisuuden että teknisen osaamisen osalta.

-Haluamme tukea paikallista yrittäjyyttä ja elinkeinoelämää. Esimerkiksi opiskelijat voisivat perustaa pieniä yrityksiä, jotka tekevät suuremmille yrityksille alihankintatyötä. Haluamme kehittää osaamiskeskittymän, joka yhdistää pieniä yrittäjiä suuriin toimijoihin, sanoo Seppo Pietarila.

Hankkeessa suunnitellaan myös uusiutuvien energiatuotantomuotojen osaamisen kehittämisen hybridimalli. Samalla kehitetään myös XR-teknologiaa ja uusia teknologisia ratkaisuja tehokkaasti hyödyntävä malli, joka mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta.

 

Suurin osa hankkeen rahoituksesta käytetään investointeihin, joilla rakennetaan moderni oppimisympäristö Poken Piilolan kampukselle.

– Hankkeessa investoidaan lähes miljoona euroa oppimisympäristöön. Tiloista tehdään viihtyisät ja nykyaikaiset. Laitteissa otetaan huomioon myös kestävä kehitys, kuten esimerkiksi energiatehokkuus. Lisäksi oppimisympäristöstä on tarkoitus tehdä sellainen, että sitä voidaan siirtää tarpeen mukaan muuallekin, sanoo Pietarila.

Tavoitteena on lisätä Poken yhteistyötä erityisesti niiden sähkö- ja automaatiotekniikan yritysten kanssa, joissa tarvitaan aurinkoenergian ja tuulivoimaenergian osaamista. Yhteistyöverkoston kokoaminen edesauttaa myös yritysten keskinäistä verkostoitumista. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on aurinko- ja tuulienergiaratkaisuiden yleistymisen kautta vaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähenemiseen alueella ja vähentää erityisesti turvetuotannon alasajosta johtuvaa työttömyyttä.

Hankkeen pääpainopistealue on Saarijärven-Viitasaaren seutu, koska siellä kehitetään tällä hetkellä runsaasti uusiutuvia energiamuotoja.

-Potentiaaliset työpaikat ovat Saarijärven-Viitasaaren alueella, sanoo Pietarila.

Tuulivoimahuoltajia tarvitaan tulevaisuudessa

Jokainen toimiva tuulivoimalapuisto tarvitsee toimivat ylläpito- huolto- ja kunnossapito-organisaatiot. Tuulivoimayhtiöiltä saatujen tietojen mukaan yhdeksän tuulivoimalaa työllistää keskimäärin kaksi tuulivoimalahuoltajaa. Suomen tuulivoimayhdistyksen tekemien Keski-Suomen tuulivoimarakentamisen tilastojen perusteella alueella tarvitaan lähivuosina yli 50 uutta työntekijää. Koska tuulivoima-ala on nuori Suomessa ja varsinkin keskisessä Suomessa, tuulivoimaloiden huoltohenkilöitä ei ole riittävästi, eikä heitä myöskään kouluteta alueella.

Myös aurinkovoimalat lisääntyvät Keski-Suomessa. Aurinkovoimapuistot työllistävät rakentamisvaiheessa suuren määrän paikallisia sähköalan yrityksiä, joten hankkeessa toteutettava aurinkovoiman simulointiympäristö mahdollistaa asentajien koulutuksen.

Poken toimialueen kunnat, yrittäjät ja tuulivoimapuistojen rakentajat ovat huolestuneita tilanteesta ja haluavat paikallisen ammatillisen koulutuksenjärjestäjän auttamaan tilanteen ratkaisemisessa. Tulevilta työntekijöiltä vaaditaan paitsi vahva pohjakoulutus pääosin sähkö- ja automaatioalalta, lisäksi erikoistumista vaativaa osaamista.

Hankkeessa edistetään myös paikallisten yrittäjien mahdollisuutta suuntautua tuulivoima- ja aurinkoenergiahuoltoon.

Uusi oppimisympäristö valmistuu elokuussa 2024, jolloin myös ensimmäiset koulutukset aiotaan käynnistää Poken Piilolan kampuksella Äänekoskella.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 16 77

projektipäällikkö Seppo Pietarila, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 667 1312

projektiasiantuntija Olavi Piispanen, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 143 9222

 

Kun uskaltaa lähteä opiskelemaan, voi löytää itsestään uusia taitoja. Näin kävi Sari Markkaselle, joka opiskeli Pokella merkonomiksi.

 

Sari Markkasen työhuone on Suolahdessa oman kodin alakerrassa. Säädettävän työpöydän ääressä Valtran strategiakoordinaattori tekee töitä välillä seisten, välillä istuen. Parhaillaan teon alla on sähköinen työkalu strategisten projektien arviointiin.

Markkasen työpäivät ovat varsin erilaisia verrattuna entiseen elämään ravintola-alalla.

– Tein 16 vuotta monenlaisia töitä Restelin ravintoloissa, yökerhoissa, kahviloissa ja viimeksi vuoropäällikkönä huoltoasemalla. Sitten alkoi tuntua, että haluan elää perhe-elämää, jossa on illat ja viikonloput vapaata, hän kertoo.

Perheeseen kuuluvat puolison lisäksi 15- ja 8-vuotiaat pojat sekä innokas labradorinnoutaja Donna.

Markkanen oli asialla juuri ennen pandemian puhkeamista, ja Pokella oli alkamassa sopivasti merkonomin koulutus.

– Tykkään matematiikasta, ja nautin kun sain pysähtyä keskittymään toimistohommiin. Ajattelin, että ehkä liiketalouden opiskelu voisi poikia jotain, hän muistelee.

Kun työnantaja myönsi opintovapaan, Markkanen lähti kouluun.

 

Sari Markkanen nauttii merkonomin työssä järjestelmällisyydestä ja siitä, kun asiat saa tehtyä valmiiksi. Vapaa-aikaansa hän viettää mielellään perheen kanssa mökillä.

 

Uusia puolia itsestä

Miltä opiskelu monen vuoden jälkeen tuntui?

– Oli ihanaa päästä koulun penkille oppimaan uutta. Ja oli motivoivaa saada palautetta ja hyviä arvosanoja, hän kertoo innostuneena.

Markkanen opiskeli ryhmässä, jossa kaikki olivat työelämässä olevia aikuisia. Poken opetuksesta hänellä on hyvää sanottavaa.

– Opettajat auttoivat meitä, kun kaikilla oli yksilöllisiä tarpeita. Erityiskiitos opo Marika Marttiselle, joka kannusti jatkamaan opintoja, Markkanen kiittelee.

Hän nimittäin huomasi, että haluaa koulusta hyviä arvosanoja. Ja että hänellä oli ollut ihan väärä käsitys itsestä oppijana.

– Olin aina ajatellut, että en ole kovin hyvä kirjoittamaan ja etten ikinä saa tehtyä kymmentä sivua tekstiä. Opettaja lupasi, että se sivumäärä tuntuu vielä lyhyeltä. Ja niin siinä kävi. Minusta löytyikin se puoli, että osaan kirjoittaa esseitä, Markkanen iloitsee.

 

 

Jatkotutkintoa kohti

Merkonomin koulutus antaa valmiuksia monenlaisiin töihin esimerkiksi toimistopalveluissa, asiakastyössä, taloushallinnossa ja markkinointiviestinnässä.

Sari Markkanen teki lopulta merkonomiopinnot loppuun oppisopimuksella, sillä hän sai jo ensimmäisen vuoden jälkeen työpaikan Valtralta. Ja kun oli vauhtiin päässyt, lähti hän jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun. Tällä hetkellä tradenomiopintoja on jäljellä reilun vuoden verran.

Työssään Markkanen nauttii selkeydestä ja siitä, kun saa tehtyä asiat loppuun asti.

– Kun voin auttaa työkavereita ja näen oman tekemiseni vaikuttavan positiivisesti yhteiseen toimintaan, tunnen onnistuneeni työssä, hän kertoo.

 

Kiinnostaako sinua merkonomiopinnot? Lue lisää ja hae mukaan!