Ota kestävä askel ja päivitä liiketoimintasi kohti tämän päivän kestävää yrittäjyyttä!

Kestävän liiketoiminnan ja yrittäjyyden kehittäminen on pääroolissa Gradian ja Poken luotsaamassa varsin ajankohtaisessa Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa kestävän yrittäjyyden toimintatapa Keski-Suomessa.

Hankkeen aikana toteutetaan yrityssparrausta sekä kestävyysteemaisia webinaareja ja työpajoja. Osallistumalla näihin tilaisuuksiin yritys on mukana kehittämässä kestävää yrittäjyyttä, tuo sitä läpinäkyväksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä lisää heidän tietoisuuttaan yrityksen vastuullisesta liiketoiminnasta.

”Yrityksille itselleen hankkeen toiminnassa mukana oleminen tuo esimerkiksi työpajojen ja sparrausten siivittämänä mahdollisia uusia kumppanuuksia, verkostoja ja ideoita kestävyyden teeman ympärillä”, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Markus Vehniäinen.

Tarkoituksena on, että hankkeen toiminnassa mukana olevat yritykset saavat valmiuksia kehittää omaa liiketoimintaansa kestävämmäksi ja yritysten työntekijät saavat vahvempaa osaamista kestävään toimintaan. Myös opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta vahvistaa omaa osaamistaan sekä kasvattaa kilpailukykyään työmarkkinoilla kestävän yrittäjyyden osaamisen kehittyessä.

Tavoitteena on kuvata konkreettisesti kestävän yrittäjyyden toimintatapa. Vaikuttavuusarvioinnin avulla poimitaan hyödylliset toimintatavat ja työkalut, ja mallinnetaan hankkeen lopputuloksena kestävän yrittäjyyden yhteistyömalli yritysten ja oppilaitosten hyödynnettäväksi sekä kestävän yrittäjyyden opintopolkumalli Gradian ja Poken tarpeisiin.

Kestävän yrittäjyyden käsikirja opetuksen ja liiketoiminnan tueksi

Hankkeessa huomioidaan käytännönläheisesti kestävän yrittäjyyden kaikkia osa-alueita: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen näkökulma. Tämä voi liittyä esimerkiksi webinaarien ja työpajojen teemojen mukaisiin hyödyllisiin aiheisiin, kuten kestävyyshaasteisiin, kiertotalouden liiketoimintamalleihin, arvontuotantoon sekä innovaatioihin tai vaikkapa kestävän liiketoiminnan verkostojen muodostumiseen. Uudesta opitusta ja koetusta kootaan käytänteitä ja vinkkejä sisältävä kestävän yrittäjyyden käsikirja.

Ilmoittaudu mukaan kehittämään liiketoimintaasi:

Sarita Jylhä-Rastas
puh. 040 132 5014
sarita.jylha-rastas(at)poke.fi

Markus Vehniäinen
puh. 040 341 6377
markus.vehniainen(at)gradia.fi.

Paikkoja on rajoitetusti.

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hankkeen (ESR) tavoitteina ovat kestävän liiketoiminnan kehittäminen ja kestävän yrittäjyyden toimintatavan mallintaminen Keski-Suomessa.

Hankkeessa määritetään kestävän liiketoiminnan kehittämisen edellytykset ja osaamistarpeet pilotoimalla kestävän yrittäjyyden polku yrityksille ja opiskelijoille. Hankkeen aikana tuotetaan yrittäjyyden käsikirja tukemaan kestävää yrittäjyyttä.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, osatoteuttajana toimii Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2021–28.2.2023.

Lisätietoja

Markus Vehniäinen, projektipäällikkö, Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hanke (ESR), puh. 040 341 6377, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Sarita Jylhä-Rastas, projektikoordinaattori, Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen -hanke, puh. 040 132 5014, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Poke

 

Poke on nimetty jälleen Microsoft Showcase Schooliksi

Showcase School -tunnustus on kansainvälinen ja sen voi saada oppilaitos, joka kehittää uusia oppimisen tapoja ja tuo digitaalisia oppimisympäristöjä jokapäiväiseen oppimiseen.

Tunnustus myönnetään aina vuodeksi kerrallaan ja olemme saaneet sen jo kaksi kertaa aiemmin. Minusta tämä on hieno tunnustus ja kertoo siitä, että olemme ottaneet ennakkoluulottomasti uusia oppimismenetelmiä käyttöön. Poke oli aikanaan ensimmäinen ammatillinen oppilaitos Suomessa, joka tunnustuksen sai, sanoo digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija Pekka Ouli Pokelta.

Pokella on kehitetty uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä pitkäjänteisesti jo vuosia. Esimerkiksi Pedanetia, Office 365:n, Adoben kuvan, grafiikan ja videon käsittelyohjelmia sekä simulaattoreiden mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti. Nämä taidot valmentavat opiskelijoita myös työelämään ja jatko-opintoihin.

Oppimisympäristömme kiinnostavat myös kansainvälisesti. Pokella on käynyt vierailijoita muun muassa Intiasta, Libanonista, Puolasta, Alankomaista, Indonesiasta ja Kiinasta, sanoo Ouli.

Poken digitaaliset oppimisympäristöt ovat saaneet myös muita tunnustuksia. Vuonna 2018 Poke voitti Atean Vuoden digitaalisin teko -palkinnon. Poke osallistui kilpailuun metsäkone- ja hitsaussimulaattoreilla, VR-tekniikalla sekä pelillisellä oppimisella. Suurin osa digitaalisista oppimislaitteista on hankittu Pokelle Biotar-hankkeen rahoituksella.

Olemme ajan hermolla pelillisessä oppimisessa. Digitaalinen oppiminen ja esimerkiksi virtuaalitekniikka yleistyvät nyt nopeasti, sanoo Pekka Ouli.

Hän on myös itse saanut vuonna 2019 Microsoftin arvostetun kansainvälisen MIE Fellow-arvonimen. Microsoft Innovative Educator Fellow (MIE Fellow) –henkilöitä valitaan vuodeksi kerrallaan. Microsoft Innovative Educator verkosto on ylin asiantuntijajoukko Microsoftin kansainvälisessä opetusalan asiantuntijaverkostossa. Valinta tehdään MIE Expert jäsenistä,  joita on maailmalla  7600 henkilöä  yli 80 maasta.

Digilabissa kaikki saavat kokeilla

Pokella toimii myös Digilab. Se on kaikkien alojen opiskelijoille tarkoitettu oppimisympäristö, jossa he löytävät uusia käyttökohteita omalle osaamiselleen.

Digilabissa on esimerkiksi erilaisia VR-laitteistoja ja kameroita, kuten 360-kameroita ja kuvauskoptereita sekä striimauslaitteet. Digilabin henkilökunta ohjaa uuden teknologian käytössä opiskelijoita ja Poken henkilökuntaa. Digilabissa voi opiskella myös Tulevaisuuden teknologiat-tutkinnon osan. Siinä opiskelijat tekevät työelämälähtöisen projektin, jossa käytetään jotain uutta teknologiaa.

Lisätietoa

digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija Pekka Ouli
p. 040 358 9198

Haemme mukavaan joukkoomme Äänekoskelle opintopsykologia ja kuraattoria. Haluaisitko sinä tehdä tärkeää ja merkityksellistä työtä toisen asteen opiskelijoiden parissa?

Olemme keskisuuri, moderni ja monipuolinen ammattiopisto, ja järjestämme koulutusta Äänekosken lisäksi Saarijärvellä, Viitasaarella ja Laukaassa. Toiminnassamme painottuu seudullisuus: ”Ammattitaidolla hyvinvointia seudun parhaaksi.” Arvojamme ovat yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä kehittyminen.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoa ylläpitää ja koulutusta järjestää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Sen omistavat 13 pohjoisen Keski-Suomen kuntaa.

Lue lisää ja hae meille!

Opintopsykologi

Tule tekemään merkityksellistä työtä toisen asteen oppilaitokseen.

Haemme opintopsykologia toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Opintopsykologin sijoituspaikkana on Äänekoski.

Työskentelet Poken opiskelijahuollossa osana kasvun tuen tiimiä. Opintopsykologin työ painottuu opiskelukykyä tukeviin keskustelukäynteihin sekä ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön. Työ sisältää myös psykologista arviointityötä, yksittäisiä kognitiivisia tutkimuksia, henkilökunnan konsultaatiota, yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä sekä verkostotyötä.

Kehitämme opiskelijoiden tukea ja ohjausta kokonaisvaltaisesti opinto-ohjaajien, erityisopetuksesta vastaavien opettajien, kasvatusohjaajien ja opiskelijapalveluvastaavan kanssa.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys.

Lisäksi arvostamme kokemusta työskentelystä opiskelijahuollossa sekä nuorten ja aikuisten parissa.  Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Ammatillisen koulutuksen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä vaaditaan tietoteknistä perusosaamista ja yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaitoa. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta ja joustavuutta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Valitun tulee ennen palvelussuhteen alkamista toimittaa hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Tehtävä alkaa 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, p. 040 589 1677  jouni.kurkela@poke.fi ja

Opiskelijapalveluvastaava Kimmo Raitio, p. 040 485 9799, kimmo.raitio@poke.fi

Hakemus ja CV pyydetään toimittamaan 4.10.2021 mennessä sähköpostiin toimisto@poke.fi.

Kuraattori

Tule tekemään merkityksellistä sosiaalityötä toisen asteen oppilaitokseen.

Haemme kuraattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kuraattorin sijoituspaikkana on Äänekoski.

Oppilaitoksessa toimit itsenäisenä oman alasi asiantuntijana. Tarjoamme mielenkiintoisen työn opiskelijahuollossa osana kasvun tuen tiimiä. Kuraattorin työ painottuu yksilölliseen opiskeluhuoltoon ja oppilaitoksen sosiaalityöhön. Lisäksi kuraattorille kuuluu henkilökunnan konsultaatiota, yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä sekä verkostotyötä.

Kehitämme opiskelijoiden tukea ja ohjausta kokonaisvaltaisesti opinto-ohjaajien, erityisopetuksesta vastaavien opettajien, kasvatusohjaajien ja opiskelijapalveluvastaavan kanssa.

Valitulla työntekijällä tulee olla sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto
tai soveltuva korkeakoulututkinto sekä sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Edellytämme vahvaa sosiaalialan ammatillisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kokemusta itsenäisestä työskentelystä sosiaalialan asiakasprosesseissa. Luemme eduksi kokemuksen nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä ja kokemuksen kuraattorin työstä. Ammatillisen koulutuksen tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävässä vaaditaan tietoteknistä perusosaamista ja yleisimpien työvälineohjelmien käyttötaitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Valitun tulee ennen palvelussuhteen alkamista toimittaa hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Tehtävä alkaa 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, p. 040 589 1677  jouni.kurkela@poke.fi ja

Opiskelijapalveluvastaava Kimmo Raitio, p. 040 485 9799, kimmo.raitio@poke.fi

Hakemus ja CV pyydetään toimittamaan 4.10.2021 mennessä sähköpostiin toimisto@poke.fi.

 

 

 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston kokous

Kokous pidetään perjantaina 17.9.2021 klo 13.00 alkaen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Äänekosken Piilolan yksikön auditoriossa Piilolantie 17, Äänekoski.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä toimistossa 1.10.2021 virka-aikana.

Esityslista ja pöytäkirja ovat nähtävissä myös ammattiopiston kotisivuilla www.poke.fi/poke/hallinto/pöytäkirjat ja asiakirjat.

Johannes Leppänen

kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja