Poke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yli 16 miljoonaa euroa perusrahoitusta ensi vuodelle. Se on 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Pokella aloitti tänä syksynä ennätysmäärä yhteishaun kautta tulleita nuoria. Heitä on yli kolmannes enemmän kuin syksyllä 2018 aloittaneita. Lisäksi jatkuvan haun ja oppisopimuksen kautta on tullut runsaasti aikuisia opiskelemaan.

Rahoitukseen vaikuttaa opiskelijamäärien lisäksi valtakunnallinen opiskelijapalaute, joka kerätään opiskelijoilta opintojen alussa ja lopussa. Tärkeimmät rahoitukseen vaikuttavat tekijät ovat opiskelijamäärä ja -palaute.

”Tämä oli meille hieno uutinen ja se kertoo siitä, että olemme kehittäneet opetusta oikeaan suuntaan. Meillä ei ole vähennetty lähiopetusta eikä säästetty laadusta tai opetusvälineistä. Erittäin hyvä opiskelijapalaute kertoo, että olemme onnistuneet”, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset ovat vaikuttaneet Pokella niin, että 4-5 vuodessa rahoituksesta leikattu lähes 5 miljoonaa, joten ensi vuoden rahamäärä paikkaa tilannetta kolmanneksen.

”Leikkausten vuoksi meillä on ollut tiukkaa aikaa pari vuotta. Raha tulee nyt hyvään aikaan ja helpottaa koulutuksen suunnittelua. Pystymme jatkossa takaamaan vähintään samantasoisen opetuksen, jota tällä hetkelläkin annetaan. Ilman tätä rahoitusta olisimme joutuneet miettimään opetusjärjestelyjä uudestaan”, sanoo Kurkela.

Tämän vuoden opiskelijatilanne vaikuttaa myös jonkun verran vuoden 2021 rahoitukseen. Lisäksi siihen vaikuttaa ensi syksynä aloittavien määrä, jonka ennustetaan olevan hieman pienempi kuin tänä syksynä. Tämä johtuu alueen pienemmästä ikäluokasta.

Poke sai lisäksi marraskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista korotusta perusrahoitukseen 354 000 euroa. Raha on ministeriön lisämäärärahaa ja se on tarkoitettu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Tästä rahasta kohdennetaan suoraan 180 000 euroa ensi vuonna opetukseen ja ohjaukseen.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 1677

Pojat viihtyvät Pokella ja ovat muutenkin tyytyväisiä elämäänsä

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn oppilaitoskohtaisista tuloksista selviää, että tupakointi on vähentynyt ja kouluviihtyvyys lisääntynyt

Poken pojat ovat tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyvät koulussa. Tämä käy ilmi valtakunnallisesta kouluterveyskyselystä, jonka oppilaitoskohtaiset tulokset on nyt julkaistu. Tällä hetkellä tyytyväisiä elämäänsä on 86 prosenttia Poken pojista ja 71 prosenttia tytöistä. Luvut ovat korkeampia kuin koko maan ammattiopistoissa opiskelevien luvut.

Pojilla ei myöskään ole ahdistuneisuutta yhtä paljon kuin tytöillä. Vain alle 3 prosenttia pojista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, kun tytöistä sitä kokee 18 prosenttia. Luvut ovat kuitenkin selvästi pienempiä kuin vastaavat valtakunnalliset luvut.

Koulunkäynnistä pitää 83 prosenttia Poken opiskelijoista. Valtakunnallinen vastaava luku on 80 prosenttia. Pojista jopa 88 prosenttia ja tytöistä 74 pitää koulunkäynnistä.

Pojat tykkäävät siitä, ettei opiskelu ole luokassa istumista, vaan he pääsevät oikeasti tekemään käytännön asioita, kuten esimerkiksi rakennusalalla rakennetaan oikea talo eikä vain harjoitella salissa, sanoo Poken opiskelijahuollon koordinaattori Kimmo Raitio.

Poken opiskelijat ovat myös erittäin tyytyväisiä luokkansa tai ryhmänsä työrauhaan. Pojista 91 prosenttia ja tytöistä 85 pitää työrauhaa hyvänä. Valtakunnallisesti vastaavat luvut 80 ja 76.  Poken nuorista 91 prosenttia on tyytyväisiä koulun tiloihin ja oppimisympäristöihin.

Pokella on tehty laajoja remontteja opiskelijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi ja haluttu rakentaa nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Koska olemme pieni oppilaitos, myös ryhmät ovat pienempiä, jolloin työrauhakin on parempi ja opetus henkilökohtaisempaa, sanoo Raitio.

Koulukiusaamista kokee yhteensä vain 3,5 prosenttia pokelaisista, mikä on yhtä paljon kuin valtakunnallisesti. Seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua ylipäätään elämässään kokee 28 prosenttia tytöistä ja 5 prosenttia pojista. Puhelimessa tai netissä kokee ahdistelua 25 prosenttia tytöistä ja 4 prosenttia pojista. Kuitenkin oppilaitoksessa häirintää kokee tytöistä vain 3 prosenttia ja pojista 1,5. Luvut ovat pienempiä kuin valtakunnallisesti.

On ikävää, että nuoret kokevat ahdistelua, mutta onneksi Pokella sitä on vain vähän, ja pyrimme jatkuvasti puuttumaan ja ehkäisemään näitä ongelmia, sanoo Raitio.

Poken nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt viisi prosenttia edellisestä kyselystä, joka tehtiin vuonna 2017. Silloin 33 prosenttia joi humalahakuisesti, nyt luku on pudonnut 28 prosenttiin. Samoin tupakointi on vähentynyt neljä prosenttia 28 prosenttiin edellisestä kyselystä.

Sen sijaan nuuskan käyttö on lisääntynyt. Vuonna 2017 viisi prosenttia Poken opiskelijoista nuuskasi, kun nyt vastaava luku on 8 prosenttia. Poikien nuuskankäyttö on lisääntynyt, mutta se on silti selvästi valtakunnan keskiarvoa vähäisempää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Tietoja on kerätty ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat. Vuoden 2019 kysely oli suunnattu opinnot vuosina 2017–2019 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätietoja:

opiskelijahuollon koordinaattori Kimmo Raitio
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
p. 040 485 9799

Biotalouskampuksen joulua vietetään torstaina 12.12.2019 ​klo 16 – 19.30

Tapahtuman teemana on kestävä kehitys.

Ohjelma

Sininen talo

 • Joulukahvio​

Päärakennus

 • Aulassa infopiste, Keke- eli kestävän kehityksen info sekä koulutusesittelyitä
 • Joulumyymälä yläkerran luokassa 12
 • Tonttupaja yläkerran lukusalissa
 • Ruokala Tähkästä puuroa ja soppaa klo 15.30 – 19,
  5€/aikuiset, 3€/alle kouluikäiset lapset.

Puoti Kultavilja 15 – 19.30

 • Joululahjoja ja kausiherkkuja​

Pihapiirissä

 • ​Joulutulet, rakovalkeat, jätkänkynttilät
 • Eräoppaiden kotakahvio
 • Eläinten kulkue n. klo 18.45 ja eläinten joulurauhan julistus ​Sinisen talon takapihalla​ klo 19.00
 • Lucia-kuoro​

Eläintilat avoinna yleisölle klo 15 – 18.30

 • Pieneläintalo
 • Kanila, kotieläinpiha ja talli
 • Navetan robottitila​​

Tilamaitoa myynnissä navetalla, omat astiat mukaan!

Manala: Labrassa vesinäytteet klo 18 asti, a 30€

Biotalouskampuksen omille www-sivuille tästä.

 

Poke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista korotusta perusrahoitukseen 354 000 euroa. Raha on ministeriön lisämäärärahaa ja se on tarkoitettu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

-Raha on hyvä siihen nähden, että hakemuksia oli paljon. Meidän osuus oli suurempi kuin painoarvomme valtakunnallisesti. Painoarvo määräytyy liikevaihdon perusteella, sanoo Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela.

Poke haki rahaa 700 000 euroa, josta sai hieman yli puolet. Yhteensä ministeriö jakoi harkinnanvaraista lisämäärärahaa 32 000 000 euroa. Raha on korvamerkittyä ja se on käytettävä opetukseen ja opetuksen tukitoimenpiteisiin. Raha jakautuu tuleville vuosille.

-Rahalla saadaan lisää opetustunteja tarpeen mukaan eri aloille. Sitä käytetään myös opetuksen tukemiseen, jotta saamme lisää ohjausresursseja. Palkkaamme ainakin yhden henkilön opetuksen tukitoimiin, sanoo Kurkela.

Hänen mukaansa rahalla saadaan hyvin lisäresursseja opetukseen ja tukitoimiin. Raha paikkaa omalta osaltaan isoa leikkausta, joka ammatilliseen koulutukseen on tehty viime vuosien aikana.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 1677